1. Deelname aan de trainingen en therapie van DoeKRACHT betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 2. Genoemde tarief per sessie op de site van DoeKRACHT is opgebouwd uit:
  • 45 minuten directe tijd.
  • 20 minuten indirecte tijd; verslaglegging, behandelplan, voorbereiding, opruimen, telefonisch/mail contact met ouders/verzorgers, scholen of andere hulpverleners.
  • 10 minuten overhead; administratie, onderhoud, werkruimte, deskundigheidsbevordering.
  • 75 minuten totaal per therapiesessie.
 3. Een kennismakingsgesprek is belangrijk om na te gaan of er een klik is met de hulpverlener. We kunnen kijken wat je wilt bereiken en hoe je daarbij geholpen wilt worden. Is er na de kennismaking geen “klik” met de trainer en gaan we niet met elkaar verder dan volgt er geen factuur (sessie tarief) voor deze kennismaking. Gaan we wel met elkaar verder dan wordt dit contact gezien als de eerste sessie waarvoor een factuur volgt.
 4. Inschrijving voor groepstrainingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Definitieve plaatsing na aanmelding, intakegesprek en overmaking van het inschrijfgeld.
 5. Bij annulering tot 2 weken voor begin van de cursus wordt € 50,00 euro in rekening gebracht. Bij annulering van 2 weken tot 1 week van de training wordt euro € 150,00 in rekening gebracht. In de laatste week voor begin van training is geen restitutie meer mogelijk.
 6. Bij een te gering aantal aanmeldingen, of bij andere bijzondere omstandigheden, kan een training tot 4 dagen voor aanvang geannuleerd of verzet worden. Het betaalde cursusgeld wordt in dit geval volledig gerestitueerd. Het maximaal te vergoeden bedrag is gelijk aan het betaalde cursusgeld.
 7. Mocht het een keer niet lukken om te komen op individuele afspraken ontvang ik graag de dag voor de les de afmelding. Als op de dag zelf afgemeld wordt volgt een factuur van de helft van de consultprijs. Bij niet op komen dagen het volledige bedrag.
 8. Deelname aan de training/therapie geschiedt geheel op eigen risico.
 9. De mindfulness training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.
 10. Meld lichamelijke en/of psychische klachten a.u.b. vooraf aan de trainer.
 11. Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de cursus, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.
 12. DoeKRACHT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemers, noch voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 13. Uw privacy wordt gerespecteerd volgens de Europese data privacy wetgeving; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie onze privacyverklaring.